چگونه پوست را بعد از استرس ترمیم کنیم؟

پوست صورت ممکن است در نتیجه شرایط استرس زا زودتر پیر شود. اگر استرس شدیدی را تجربه کرده اید، باید برای بهبود آن و فوراً مراقبت کنید. استرس چگونه روی پوست تاثیر می گذارد؟ هنگامی که بدن استرس را تجربه می کند، وضعیت ذهنی فرد نه تنها تغییر می کند. در نتیجه ترشح برخی هورمون …

چگونه پوست را بعد از استرس ترمیم کنیم؟ Read More »